Mäklare Direkt

Frågor och svar

Jag saknar beloppet för den årliga avsättningen till inre fonden

Den får du fram genom att ta andelstalet för objektet gånger föreningens totala avsättning av inre fonden, som du finner i årsredovisningen.

Vilka uppgifter får jag på Mäklare Direkt?

Objektsnummer

Uppgifter om lägenheten
- Nationellt lägenhetsnummer
- Gatuadress
- Postnummer
- Ort
- Förvärvsdatum
- Lägenhetsyta
- Lägenhetstyp
- Byggnadsår
- Andelsprocent
- Andelsprocent kapital
- Andelsprocent årsavgift
- Inre fond
- Våning
- Avgift bostad
- Obligatoriska tillägg

Kontraktsinnehavare
Ägarandel

Pantförskrivningar
Panthavare, Skuldebrevsnr, Datum from

Uppgifter om föreningen
- Företagsbenämning
- Org. Nr
- Ordförande
- Individuell mätning
- Strimlade lån

Årsredovisning

Jag saknar statistikuppgifter om sålda lägenheter i området

Uppgifterna om en försäljning av en bostadsrätt är inte offentliga handlingar och därför lämnar vi inte ut det.

Hur ofta uppdateras uppgifterna på Mäklare Direkt?

Uppgifterna uppdateras per automatik varje natt, även för de objekt som du har aktiva. Den senaste årsredovisningen ska finnas senast sex månader efter bokslutsdatum.

Vad gör jag om det saknas någon uppgift som utlovats?

Kontakta Verksamhetsstöd på tel 0771-860 860 genom siffervalet Kundtjänst eller e-posta till info@riksbyggen.se

Hur får jag tag på objektsnumret?

Objektsnumret finns på lägenhetsinnehavarens kontrakt samt betalningsavier.

Jag har precis köpt objekt men på Mitt konto står det inte att jag har några objekt kvar att aktivera

Kontakta kundstöd.

Hur anger jag objektsnumret?

Objektsnumret består av 12 siffror och anges utan punkter eller mellanslag.

Hur loggar jag in?

Inloggning sker med hjälp den e-postadress och det lösenord som angavs vid registreringen.

Hur länge har jag tillgång till uppgifterna på ett objekt?

Uppgifterna för ett objekt finns tillgängliga i 120 dagar efter aktiveringsdatum. Vill du ha tillgång till informationen om objektet efter 120 dagar måste du aktivera det på nytt.

Strimlade lån

Föreningen ger genom sina stadgar möjlighet att lösa objektets andel av föreningens gemensamma skuld för att i förlängningen få en lägre boendekostnad.

Individuell mätning

Den boende betalar sin egen förbrukning för ett eller flera mätslag via sin ordinarie hyresavi.

Energideklaration

Med anledning av att Boverket ändrat reglerna för hur Energideklarationer ska hanteras i syfte att göra det enklare att få reda på en byggnads energiprestanda, exempelvis i samband med försäljning får vi fler och fler frågor från olika mäklare som vill att vi ska leverera uppgifter från utförd energideklaration hos någon av våra kunder. Energideklaration för en specifik byggnad kan beställas direkt från Boverket. 

Nedan finns länk till Boverkets informationsbrev om energideklarationer och en länk till den sida där man beställer information om en utförd energideklaration. 

Boverkets informationsbrev 
Boverkets informationssida om energideklarationer (på Boverket.se)