Mäklare Direkt

Vad händer egentligen vid en överlåtelse

Riksbyggens Överlåtelserutin

Riksbyggen har sedan februari 2007 en central administration av överlåtelser. För att både ni och vi ska kunna leverera bra service vill vi med denna information förtydliga hur vår rutin ser ut samt vilka handlingar och uppgifter vi behöver för att snabbare kunna ge besked om medlemskap till er.

Följande handlingar behövs:

 • Överlåtelseavtal i original
 • Ansökan om medlemskap i de fall det inte finns med en formulering i överlåtelseavtalet.
 • Bifoga kompletterande handlingar som exempelvis fullmakter, god man, överförmyndarens godkännande.
 • Vid försäljning av dödsbo ska en fullständig bouppteckning (registrerad hos Skatteverket), testamente om sådant finns samt fullmakter bifogas.
 • Ansvarig mäklare och kontaktuppgifter såsom telefonnummer, faxnummer, adress och e-postadress.
 • Säljarens nya adress för kontrolluppgiftens skull.
 • Tilläggsavtal krävs för ändring i överlåtelseavtal, exempelvis tillträdesdag, ägarförhållanden. Om det i avtalet framgår att tillträdesdagen är exempelvis senast en viss dag räcker det med en skriftlig ändring från mäklaren om tillträdet tidigareläggs.
 • Bifoga gärna anställningsbevis om förvärvaren ej haft inkomst under det senaste taxeringsåret.
 • Inga övriga underlag som exempelvis lägenhetsbeskrivningar, frågeunderlag behövs.
 • Samtliga handlingar skickas direkt med post till Riksbyggen Servicecenter.

Viktigt att veta

 

 • Överlåtelsen granskas, registreras och skickas normalt inom en vecka till föreningen för beslut om medlemskap. Saknas handlingar försenas hanteringen.
 • Vanligtvis tar det upp till en månad innan föreningen har hanterat medlemskapet.
 • Vi meddelar er per fax eller mail samma dag som vi mottar beslut om medlemskap från föreningen.
 • Överlåtelsen slutförs aldrig innan kompletta handlingar inkommit.
 • Vi delar ej avgiftsavier. Överltaren och förvärvaren får själva komma överens om avgiften för den månad som avgiften avser om tillträdet är annan dag än den 1:a i månaden.

Utförlig beskrivning

överlåtelse.pdf


Med vänlig hälsning
Riksbyggen Servicecenter
Box 540, 721 09 Västerås
Tel. 0771-860 860
Fax 021-40 85 60
boa@riksbyggen.se